SLOGA PLATFORMA:

Sedež: Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Pisarna: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 44 02
GSM: 040 204 464
e-pošta: info@sloga-platform.org

SODELAVCI SEKRETARIATA:

Albin

Albin Keuc, direktor platforme
E-pošta: albin.keuc@sloga-platform.org


Marjan

Marjan Huč, zagovorništvo
E-pošta: info@sloga-platform.org


Patricija

Patricija Virtič, globalno učenje, humanitarna pomoč in informacijska dejavnost
E-pošta: patricija.virtic@sloga-platform.org


Adriana

Adriana Aralica, zagovorništvo, raziskovalna in informacijska dejavnost
E-pošta: adriana.aralica@sloga-platform.org


Alenka_spletna

Alenka Mrakovčić, zagovorništvo in informacijska dejavnost
E-pošta: alenka.mrakovcic@sloga-platform.org

Svet

– Robert Križanič (Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi), predsednik sveta platforme SLOGA;

– Max Zimani (Zavod GLOBAL), podpredsednik sveta platforme SLOGA;

– Živa Kavka Gobbo (Focus, društvo za sonaraven razvoj);

Matej Poljanšek (Food for Life Global);

Patricija Virtič, predstavnica zaposlenih.