Loading Dogodki

« All Events

  • This dogodek has passed.

Nevladniški posvet o osnutku Zakona o nevladnih organizacijah

januar 10, 2017

posvet
CNVOS 10. januarja 2017 organizira dva nevladniška javna posveta (ob 11. in 17. uri) o osnutku Zakona o nevladnih organizacijah. Pripombe NVO bodo uskladili in poslali na Ministrstvo za javno upravo. Svoje pripombe pa lahko pošljete tudi že vnaprej na zagovornistvo@cnvos.si.

Da bi zbrali, uskladili in optimizirali predloge NVO ter jih poslali ministrstvu, 10. januarja 2017 organizirajo poseben nevladniški posvet. Da lahko zagotovijo udeležbo karseda velikemu številu NVO, posvet organizirajo v dveh terminih, in sicer ob 11. in 17. uri. Oba posveta bosta predvidoma potekala v sejni sobi CNVOS na Povšetovi 37, 1000 Ljubljana.
Svoje pripombe in komentarje lahko pošljete tudi vnaprej, in sicer na el. naslov zagovornistvo@cnvos.si.
Kot so že poročali, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Zakona o nevladnih organizacijah in ga dalo v javno razpravo. Ključne rešitve osnutka zakona so sledeče:
  • Enotna opredelitev pojma »nevladna organizacija«, ki ni posebna (nova) oblika pravne osebe, ampak je to lahko vsaka pravna oseba, ki izpolni določene pogoje (nepridobitnost, neprofitnost, neodvisnost …)
  • Po vzoru Zakona o društvih se ureja enoten postopek pridobitve statusa delovanja v javnem interesu za vse NVO (društva, zavode, ustanove …).
  • Status v javnem interesu se bo priznal NVO, ki bo:
a) izkazala, da deluje v javnem interesu in pri tem dosega pomembnejše dosežke,
b) že imela kakšen drug status v javnem interesu (npr. status invalidske ali humanitarne organizacije) ali
c) bo delovala v javnem interesu na podlagi zakona (npr. gasilska društva).
  • NVO, ki bodo pridobile status v javnem interesu, bodo morale vsaki dve leti poročati ministrstvu o tem, da še vedno izpolnjujejo pogoje za status in predložiti za to ustrezna dokazila (podobno kot to sedaj velja za društva). Pri tem se predvideva enoten obrazec za vse NVO in za vsa ministrstva.
  • Samo nevladne organizacije s pridobljenim statusom v javnem interesu bodo lahko (javno) navajale, da so NVO v javnem interesu.
  • Za NVO v javnem interesu se predvideva prednost na javnih razpisih (podobno kot sedaj velja za društva).
  • Predvideva se enoten register vseh NVO v javnem interesu, ki ga vodi AJPES.
  • Določajo se naloge ministrstev na področju razvoja NVO (priprava in izvajanje politik, sodelovanje, podpiranje projektov in programov …).
  • Za vse NVO, ki že imajo status v javnem interesu (npr. društva v javnem interesu), se predvideva avtomatično priznanje, da so NVO v javnem interesu, če ob svojem rednem poročanju izkažejo, da so NVO (da so nepridobitne, neprofitne …), kar velika večina izpolnjuje že sedaj.

Podrobnosti

Datum:
januar 10, 2017
Dogodek Category:
Dogodek Tags:
, , , ,

Prizorišče

CNVOS
Povšetova 37
Ljubljana,
+ Google Map