razpis2

Razpis za podporo CSO, ki delujejo na področju doseganja CTR v državah upravičenih do razvojne pomoči

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis DCI za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju doseganja CTR v državah upravičenih do razvojne pomoči. Na razpis se lahko prijavijo mreže civilnodružbenih organizacij, ki so s Komisijo podpisale okvirni sporazum o partnerskem sodelovanju in morajo sodelovati z najmanj eno partnersko organizacijo.

Beri dalje

razpis2

Razpisi EIDHR na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR so bili objavljeni javni razpisi namenjeni projektom na različnih temah v sklopu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Malaviju, Vietnamu, Pakistanu, Peruju, Maleziji, Laosu in Botsvani. Roki za oddajo so med 10. in 26. aprilom 2019.

Razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja človekovih pravic v Malaviju. Rok za oddajo je 15. april 2019.

Razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Vietnamu. Rok za oddajo je 16. april 2019.

Razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Pakistanu. Rok za prijavo je 15. april 2019.

Razpis, namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja in dobrega vodenja ter spodbujanju človekovih pravic v Peruju. Rok za oddajo je 23. april 2019.

Razpis, namenjen krepitvi vloge in zmogljivosti lokalnih civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Maleziji. Rok za oddajo je 22. april 2019.

Razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Laosu. Rok za oddajo je 26. april 2019.

Razpis, namenjen spodbujanju vključevanja civilnodružbenih organizacij v procese oblikovanja in izvajanja politik in aktivnosti na področju človekovih pravic in demokracije v Botsvani. Rok za oddajo je 10. april 2019.

razpis2

razpis EIDHR za leto 2018, namenjen podpori organizacijam civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic izven EU

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis za leto 2018, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU. Vrednost razpisa je 22,000,000 EUR, rok prijave do 21.12.2018.

Beri dalje

DCI: Civil Society Organisations and Local Authorities in Development – Dominican Republic

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij (sklop 1) ter lokalnih oblasti (sklop 2) za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja demokratičnega in vključujočega vodenja in upravljanja v Dominikanski republiki.

Več o razpisu

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Nepal

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Nepalu, pri čemer se podpirajo naslednja tri področja: spodbujanje pravic žensk iz marginaliziranih skupin in otrok s posebnimi potrebami (sklop 1), spodbujanje ekonomskih in socialnih pravic najbolj ranljivih družbenih skupin (sklop 2) in spodbujanje odgovornosti ter preglednosti na lokalni ravni (sklop 3).

Več o razpisu

Civil Society Organisations and Local Authorities in Development AND European Instrument for Democracy and Human Rights – Belarus

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij in lokalnih oblasti za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega in demokratičnega vodenja ter družbeno-ekonomskega razvoja v Belorusiji. Beri dalje