EUAV-More-Better

Bi želeli postati EU Prostovoljec?

Ponuja se vam možnost opravljanja prostovoljnega dela v tujini s trajanjem od 1 do 18 mesecev. Za kandidiranje na razpisana prostovoljska mesta se lahko prijavite med 20. decembrom 2018 do 24. januarja 2019 (odvisno od razpisanega mesta). Če izpolnjujete pogoj, da ste EU državljan oz. imate dovoljenje za stalno prebivanje v EU in ste polnoletni, se lahko prijavite na katero koli razpisano mesto.

Beri dalje

razpis2

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2018

Ministrstvo za zunanje zadeve je v petek, 14.12.2018 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije. Rok za prijavo je 8. januar 2018.

Beri dalje

MZZ1

Javni poziv MZZ za uvrstitev v evidenco zainteresiranih oseb za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo javni poziv za uvrstitev v evidenco zainteresiranih oseb za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih na področjih miru in varnosti, človekovih pravic, mednarodnega prava, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter okoljskih vprašanj.

Beri dalje

razpis2

Novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

V začetku decembra je ZRSZ objavil novi javni povabili za usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

Beri dalje

razpis2

Razpis v okviru evropske solidarnostne enote

Evropska komisija je objavila nov razpis v okviru evropske solidarnostne enote. Na voljo je preko 96 milijonov evrov v podporo solidarnostnim dejavnostim za mlade v letu 2019. Projekti, upravičeni za financiranje iz evropske solidarnostne enote, zajemajo tako prostovoljske projekte in partnerstva kot pripravništva in delovna mesta na področjih ohranjanja evropske kulturne dediščine, spodbujanja socialne vključenosti ljudi z manj priložnostmi ter okoljskih in podnebnih ukrepov. Beri dalje

razpis2

Delovno mesto: Sodelavec_ka za mreženje in vodenje projektov

Ekvilib Inštitut, član platforme SLOGA, je objavil razpis za delovno mesto sodelavca_ke za mreženje in vodenje projektov. Opis del in nalog zajema pridobivanje novih članic za evropsko mrežo nevladnih organizacij EURODAD v državah bivše Jugoslavije, vključno s Slovenijo, organizacija mednarodne konference za mrežo EURODAD, zagovorništvo na področju razvojnega sodelovanja, davčne pravičnosti ter financiranja za razvoj ter promocija Ciljev trajnostnega razvoja. Rok za prijavo: 31.12.2018.

Beri dalje