Navdihujoči slovenski praksi blaženja podnebnih sprememb ujeti na film

Ali ste vedeli, da tudi v Sloveniji delujejo pionirji iz energetsko intenzivnih sektorjev, ki so iznašli načine, s katerimi so znatno zmanjšali svoje izpuste toplogrednih plinov? Ali pa, da pri nas izdelujejo stole iz industrijskih ostankov in recikliranih plastenk?  Beri dalje

Razmišljanje: Kako se iz zgodovine ne naučimo ničesar

22. avgusta smo Zemljani obeležili letošnji dan okoljskega dolga. To pomeni, da smo do dotičnega dne že porabili vse naravne vire, ki smo jih imeli na razpolago za leto 2020 – zatorej se odslej zadolžujemo pri prihodnjih generacijah. Beri dalje

Umanotera koordinira novo fazo podpornega okolja za NVO s področja okolja in narave

V Umanoteri so v maju pričeli z izvajanjem projekta Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, podprtega na javnem razpisu za vsebinske mreže nevladnih organizacij s strani Eko sklada, j.s. V okviru projekta bodo v prihodnjem štiriletnem obdobju izvajali Podnebni program mreže.  Beri dalje

“Določila tretjega proti-koronskega paketa so napad na okolje in naravo”

Nevladne organizacije, med njimi članice platforme SLOGA (Umanotera, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Focus) ostro nasprotujejo določilom tretjega proti-koronskega paketa, ki do konca 2021 odpravlja praktično vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji objektov.

Organizacije opozarjajo, da določila omogočajo investitorjem, da gradijo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Ta možnost je bila sicer leta 2018 ukinjena prav zaradi številnih napak pri izdaji gradbenih dovoljenj, ki so bile ugotovljene šele po začetku gradnje – ko je bila okoljska škoda že prevelika.

Določila pristojne javne zavode, kot so Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove in druge, podrejajo investitorjem. Doslej so ti zavodi v primerih, ko so bile gradnje absolutno prevelik poseg v okolje in naravo, lahko izdajali negativna mnenja. Od sedaj naprej jih ne smejo oziroma se od njih zahteva, da namesto tega predlagajo rešitve.

Naprej opozarjajo na povečane možnosti za napake in zlorabe, saj bodo tisti, ki lahko opozarjajo na napake in zlorabe, tudi z zahtevo po sodni presoji, izključeni. S tem se pravzaprav ukinja tudi nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje.

Brez pravice sodelovanja pri izdaji integralnih gradbenih dovoljenj bo tako ostala tudi naša najstarejša  naravovarstvena organizacija, Ribiška zveza Slovenije, med drugimi pa tudi Jamarska zveza Slovenije, Greenpeace Slovenija, štirideset let staro Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) z več kot 900 člani, Alpe Adria Green, ki je zaustavil gradnjo plinskih terminalov v Žavljah, Slovenska mikološka zveza …

Organizacije nezadnje dodajajo, da je bilo v zadnjih 5 letih zaradi nepravilnih in nezakonitih odločitev pri gradnji velikih objektov razveljavljenih 122 odločitev Agencije za okolje in Ministrstva za okolje in prostor. S sprejetjem zakona odločitev ministrstva za okolje nihče ne bo preverjal, kar pa je najbolj v interesu gradbenim projektom, kjer bi se lahko kazale nazakonitosti oziroma bi dobili negativno mnenje.

Organizacije podpisnice:
EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Greenpeace Slovenija
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Slovensko odonatološko društvo
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Društvo Ekologi brez meja
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Botanično društvo Slovenije
Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja
Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)

Spoznajte dobre prakse blaženja podnebnih sprememb

Ali ste vedeli, da v Sloveniji oblikujejo stole iz industrijskih ostankov in recikliranih plastenk? Ali pa da na Jesenicah od februarja 2019 obratuje prva skupnostna sončna elektrarna za samooskrbo večstanovanjske stavbe v Sloveniji? Ter da smo lani doživeli že četrto ponovitev borze lokalnih živil, na kateri se ponudniki lahko osebno in s produkti predstavijo potencialnim kupcem lokalnih živil (gostincem, hotelirjem ter predstavnikom osnovnih šol in vrtcev in drugih javnih zavodov) iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija? Beri dalje

Bi radi vedeli več o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb? Ali pa o podnebnih politikah?

V Umanoteri so pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. V njem so na enem mestu predstavljeni vzroki za podnebne spremembe in njihove posledice na globalni ravni, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb pri nas.  Beri dalje

Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Na Umanoteri so v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pripravili dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb. Beri dalje

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov

Umanotera in Focus pripravljata v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov. Beri dalje

Smernice za javne uslužbence, kako lahko blažijo podnebne spremembe

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in Focus, društvo za sonaraven razvoj, sta v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izdala publikacijo z naslovom Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika. Beri dalje

ARSO bo moral ponovno odločati o potrebnosti presoje ob podaljšanju obratovanja NEK

Upravno sodišče je ugodilo tožbi naših članic (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij-PIC, Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Umanotera) ter odpravilo odločitev ARSO, da za podaljšanje delovanja Nuklearne elektrarne Krško ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Beri dalje