416

Delovni obisk predstavnikov mladinskih organizacij iz Srbije

V začetku decembra je v okviru študijskega obiska Ljubljano obiskala skupina predstavnikov mladinskih organizacij iz Srbije v organizaciji Narodnega parlamenta iz Leskovca. Obisk je potekal okviru projekta Narodnega parlamenta v evropskem letu za razvoj 2015.

Po uvodnem predavanju prof. dr. Maje Bučar s Fakultete za družbene vede o mednarodnem razvojnem sodelovanju in izkušnjah Slovenije so se udeleženci študijskega obiska srečali s predstavniki platforme SLOGA, Zavoda GLOBAL, Slovenske filantropije, SALTO-YOUTH South East Europe Resource Centre, Mladinskega sveta Slovenije, društva Humanitas, Zavoda Voluntariat, Inštituta za afriške študije in Urada za mladino Mestne občine Ljubljana, obiskali pa so tudi Mladinski center Celje.

Namen študijskega obiska je bil prenos dobrih praks in mreženje organizacij ter iskanju priložnosti za sodelovanje na področju globalnega učenja. Na platformi SLOGA smo bili veseli njihovega obiska, hkrati pa se nadejamo medsebojnega sodelovanja v prihodnosti.

Odločno in trdno slediti vrednotam solidarnosti, svobode, strpnosti in medsebojnega spoštovanja

Skupina nevladnih in humanitarnih organizacij, ki sodelujemo pri zagotavljanju pomoči begunkam in beguncem, izražamo globoko obžalovanje nad petkovim terorističnim dejanjem v Parizu in obsojamo zavržni poboj nedolžnih ljudi ter ustvarjanje ozračja nezaupanja, sovraštva in strahu.

Dogodek je in bo močno zaznamoval Francijo, Evropo, našo prihodnost. Predstavnice in predstavniki skupine nevladnih in humanitarnih organizacij podpiramo zaščito pravic posameznic in posameznikov do varnosti in svobode, vendar opozarjamo, da se prebivalci Evrope ne smemo ujeti v past sovraštva in strahu, ki nam je s takšnimi dejanji nastavljena. Ravno sedaj moramo še bolj odločno in trdno slediti temeljnim vrednotam EU, vrednotam solidarnosti, svobode, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Napadalci so izbrali prav cilje in kraje, kjer ljudje najrazličnejših barv, narodov ter veroizpovedi drug ob drugem uživajo svobodo v vsej njeni pojavnosti.

Na grožnjo terorizma se je vedno treba odzvati odločno, a z najvišjo stopnjo upoštevanja človekovih pravic.

Opozarjamo tudi, da terorizma ne smemo povezovati z begunkami in begunci: ljudje iz Sirije, Iraka, Afganistana in drugih držav k nam prihajajo ravno zaradi brezumnosti nasilja, kot smo mu bili priča v Parizu; prav s tem in z vojno so bili soočeni v svojih državah ter pred tem bežijo. Države so obvezane, da v skladu z mednarodnim begunskim pravom zaščitijo ljudi, ki bežijo pred oboroženimi konflikti in preganjanjem.

V času, ko se še posebej posvečamo strpnosti, si v slovenskem javnem in političnem prostoru želimo odprte, vključujoče ter strpne debate o reševanju globalne begunske krize in nadaljnjega iskrenega sodelovanja pri delu z begunkami in begunci. Njihove zgodbe zdaj še bolje razumemo.

Amnesty International Slovenija

Društvo Ovca

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo UP Jesenice

HUMANITAS Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC

SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Slovenska filantropija

Slovenska fundacija za UNICEF

Slovenska karitas

Zavod Krog

Zavod Povod

Zavod Voluntariat

Združenje mladih, staršev in otrok Sezam

Izjava za javnost

logo (2)

Poziv k imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

Na podlagi poziva Ministrstva za javno upravo Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge nevladne organizacije k imenovanju štirih (4) nevladnih predstavnikov in štirih (4) namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Datum zbiranja prijav se prične 17. septembra 2015 in zaključi 1. oktobra 2015.

Več informacij o razpisu in Poslovniku postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij.

Obrazec za prijavo lahko najdete tukaj.

Prijave lahko pošljete po pošti, faxu ali skenirano po e-pošti na:

Slovenska filantropija, Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana

Fax: 01 430 12 89

E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Seznam kandidatov bo po tem roku objavljen na www.prostovoljstvo.org.

NNIS-2015-300x145

Pridružite se projektu Najboljše novice iz sveta in polepšajte mimoidočim dan z dobrimi novicami

V Sloveniji se letos prvič pridružujemo evropskemu projektu Najboljše novice iz sveta (World’s Best News). Projekt se je razvil na Danskem in je zgleden primer prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. Nosilec projekta je nacionalni koordinator aktivnosti v sklopu evropskega leta za razvoj 2015 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinator izvedbe pa Slovenska filantropija. Beri dalje

Poziv nevladnih in humanitarnih organizacij Vladi Republike Slovenije za aktivnejšo vlogo v primeru prihoda večjega števila beguncev v Slovenijo

Predstavniki devetnajstih nevladnih in humanitarnih organizacij so se sestali s ciljem zagotoviti usklajen odziv na prihod večjega števila beguncev v Slovenijo, ki ga lahko pričakujemo glede na dogajanje na jugu Evrope. Nevladne in humanitarne organizacije so v celoti podprle vsebino pisma predsedniku Vlade Republike Slovenije (RS) dr. Miru Cerarju, ki od Vlade RS zahteva celovit akcijski načrt za sprejem in integracijo beguncev. Organizacije so se dogovorile glede skupnih zahtev do Vlade RS, ki mora čim prej sistemsko ukrepati in poskrbeti, da se otroke, ženske in moške na begu dostojno sprejme ter jim pomaga nadaljevati pot v državo, v katero so namenjeni (varni koridor), oziroma jih nastaniti v Sloveniji, v kolikor to želijo. Obenem pa so se zavezale k usklajenemu medsebojnemu delovanju.
Beri dalje

Zajeta slika

Odprto pismo predsedniku vlade Republike Slovenije – reševanje begunske krize

Nevladne organizacije so objavile odprto pismo naslovljeno na predsednika vlade Republike Slovenije Miru Cerarju. Pismo je bilo poslano v luči zaostrovanja begunske krize v Srbiji in Makedoniji, “medlim odzivom Vlade RS na predlog EU glede števila beguncev, ki bi jih sprejela Republika Slovenija”, ter zaskrbljenostjo “nad nenehnim poudarjanjem varnostnega vidika, ki ga je potrebno upoštevati pri sprejemu beguncev.” Beri dalje

NNIS-2015-300x145

Najboljše novice iz sveta tudi v Sloveniji

V Sloveniji se letos prvič pridružujemo evropskemu projektu Najboljše novice iz sveta z izvirnim naslovom World’s Best News, v katerem smo se zaradi mreže odličnih prostovoljskih organizacij po vsej Sloveniji odločili sodelovati tudi na Slovenski filantropiji. Projekt se je razvil na Danskem in je zgleden primer prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. V okviru Evropskega leta za razvoj 2015 se bo septembra letos zgodil v že 13 državah EU: v Avstriji, Nemčiji, Latviji, Romuniji, na Češkem, Danskem, Finskem, Madžarskem, Irskem, Portugalskem, Slovaškem, v Veliki Britaniji in Sloveniji. Beri dalje