gender eq

V Bruslju o izzivih uresničevanja zavez EU na področju enakosti spolov

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) je 26. septembra 2017 v Bruslju organiziralo razpravo o uresničevanju zavez Evropske unije (EU) ter njenih držav članic glede enakosti spolov. Razprava se je osredotočila na uresničevanje zavez glede enakosti spolov iz Akcijskega načrta EU za enakost spolov in Agende 2030 za trajnostni razvoj. 
Beri dalje

hlpf_infographic

Akcija za trajnostni razvoj

V Združenih narodih države, nevladne organizacije in ključni deležniki o izvajanju Agende 2030 na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni. Soodvisnost sveta je soočena z izzivi podnebnih sprememb, revščine in lakote, množičnih migracij, krepitvi neenakosti in nepravičnosti na globalni ravni. Hkrati se države in civilna družba odzivajo s celo vrsto ukrepov, od preprečevanja do socialnih inovacij.
Beri dalje

SLOGA_casopis_25st_NASLOVNICA

Nova številka Slogopisa o vlogi zasebnega sektorja v razvoju

Aprila je platforma SLOGA izdala 25. številko Slogopisa, časopisa za razvojne teme, ki z različnih vidikov razpravlja o vlogi zasebnega sektorja v razvoju. Med drugimi temami prispevki predstavijo vlogo zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju Slovenije in Evropske unije, skladnost politik za trajnostni razvoj ter pomen partnerstev različnih deležnikov, humanitarno delovanje Organizacije združenih narodov in sodelovanje z zasebnim sektorjem, ameriški program za preselitev beguncev kot javno-zasebno partnerstvo ter integracijo beguncev na trgu dela in koncept odrasti. Beri dalje

PSCD partnership banner-700x77

SLOGA se je pridružila Partnerstvu za skladnost politik za trajnostni razvoj

Partnerstvo za skladnost politik za trajnostni razvoj združuje vlade, mednarodne organizacije, civilno družbo, skupine strokovnjakov, raziskovalne institucije, zasebni sektor in druge deležnike iz vseh regij sveta, ki so se zavezali h krepitvi skladnosti politik za trajnostni razvoj (17.14 podcilj trajnostnega razvoja) kot ključnega sredstva za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Pobudi, ki jo koordinira Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, se je kot prvi slovenski razvojni akter pridružila platforma SLOGA. Beri dalje

mrs

Javna obravnava vsebine Uredbe o izvajanju zakona o MRS in HP zaključena

Na platformi SLOGA smo v roku do 10. aprila 2017 pripravili predloge dopolnitev Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Pri tem smo izhajali iz ene od osnovnih nalog platforme SLOGA – spremljanju in aktivnemu sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju ter evalvaciji slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja. Beri dalje

rim

CONCORD o bodočnosti ob 60-ti obletnici Rimske pogodbe

Članice Evropskega združenja za razvoj in pomoč CONCORD smo od 23. do 25. marca v Rimu opravili strateški premislek o stanju, trendih in kakšno bodočnost v EU hočemo. Vse z namenom še bolje povezati civilnodružbene akterje na področju razvoja in okrepiti naše delovanje za učinkovito vplivanje na odločevalce. Trajnostni razvoj in globalna pravičnost ostajata v središču našega delovanja. Beri dalje