nils-300x190

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Slovenijo poziva k odpravi azilnih zaostankov in krepitvi zaščite migrantskih otrok

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks je danes predstavil poročilo o obisku v Sloveniji, kjer se je mudil marca letos, in Slovenijo pozval k ustreznejši zaščiti prosilcev za azil ter beguncev, Romov in izbrisanih. Na azilne zaostanke nevladne organizacije, med njimi tudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, opozarjajo od začetka leta: predolgi postopki prosilcem za mednarodno zaščito povzročajo hudo stisko in hkrati občutno dvigujejo strošek obravnave posameznega prosilca.  Beri dalje

Dovolj za vse_logo2

Vabilo k prijavi interesa za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Mentoriranje je namenjeno zainteresiranim akterjem za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in bo potekalo od julija do novembra 2017. 

Celovito blaginjo si lahko zagotovimo le skupaj. Številne suverene, aktivne in odgovorne skupnosti, ki so upravljanje z naravnimi in drugimi viri v svojem okolju vzele v svoje roke, to potrjujejo. Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC želimo v letu 2017 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih projektov, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju.

Zato vas v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabimo k prijavi za

Brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri
(Rok za prijavo je 23. junij 2017!)

Z vsebinskim, pravnim in procesnim mentoriranjem želimo okrepiti izbrane akterje v lokalni skupnosti za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju na področjih trajnostnega urejanja prostora, vključno s trajnostnim prometom, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov. Z drugimi besedami: iščemo vas, ki želite razviti skupnostne modele delovanja, ki temeljijo na trajnostnem upravljanju z življenjskimi viri v lokalnem okolju, da vam pri tem pomagamo.

Mentoriranje bo na izbrani projektni ideji prijavitelja in bo usmerjeno v analizo zatečenega stanja, seznanitev mentorirancev s ključnimi načeli izvajanja skupnostnih projektov, pomoč pri identifikaciji potencialov in ovir za njihovo realizacijo ter identifikaciji in vključevanju deležnikov. Zastavljeno bo projektno vodenje in identificirani konkretni (tudi pravni) koraki ter finančni viri za realizacijo ideje prijavitelja.

Vse informacije so na voljo na spletni strani in v predstavitvi s prijavnico. Rok za oddajo prijav je 23. junij 2016, več informacij pa dobite pri Senki Šifkovič Vrbica, 01 521 18 88,senka.sifkovic.vrbica@pic.si.

Skupnostni projekti na transparenten in vključujoč način ustvarjajo trajne koristi za lokalno in širšo skupnost.

www.DovoljZaVse.si, www.facebook.com/Dovoljzavse

Dovolj za vse_logo2

Novi priročniki za skupnostne prakse in projekte

Da bi podprli pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov, so Društvo Focus, Umanotera, IPOP in PIC v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili priročnike za postavitev skupnostne sončne elektrarne, organizacijo spremljane poti v šolo (pešbus in bicivlak) in ureditev skupnostnega prostora v soseski. Tri priročnike na specifičnih področjih spremlja splošni priročnik z navodili za izvajanje skupnostnih projektov neodvisno od njihove specifične vsebine.  Beri dalje

pic zakon

Pravni strokovnjaki in nevladne organizacije enotni: pravice do azila ni mogoče suspendirati

Slovenska vlada je v začetku leta državnemu zboru v sprejem poslala spremembe in dopolnitve zakona o tujcih, ki po mnenju nevladnih organizacij s tega področja kršijo mednarodno pravo ter slovensko ustavo. Vlada je zakon pripravljala na skrivaj in zanj, kljub opozarjanju na spornost načrtovanih sprememb, ni pripravila javne razprave. Slednjo je zato včeraj organiziral Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in nanjo povabil tudi ugledne pravne strokovnjake ter strokovnjakinje. Beri dalje

Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiki Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote

Ministrstvo za notranje zadeve je v mnenje in pripombe posredovalo predlog Uredbe o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote, ki se usklajuje z Zakonom o mednarodni zaščiti (Ur. l. RS, št. 22/16). Pripombe sprejemajo do srede, 25. 1. 2017. Predloge in komentarje zbira Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Beri dalje

posvet

Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce

Ministrstvo za notranje zadeve je v mnenje in pripombe posredovalo predlog novega Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce, ki bo zamenjal Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce. Predloge in komentarje zbira Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Beri dalje

pic unicef

Krepitev varstvenih mehanizmov ključna za zaščito migrantskih otrok

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in UNICEF sta 15. decembra 2016 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova organizirala razpravo »Sistem zaščite otrok v Sloveniji skozi prizmo migrantskih otrok«, na kateri so sodelovali predstavniki resornih ministrstev ter relevantnih deležnikov. Razprava, ki jo je otvoril predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, se je osredotočila na pomembnost zbiranja podatkov, vključevanja pravic migrantskih otrok v nacionalne politike in spremljanja uresničevanja pravic migrantskih otrok. Udeleženci so se strinjali, da je potrebno krepiti varstvene mehanizme na področju otrokovih pravic, vključno z ustanovitvijo neodvisnega posvetovalnega telesa za otrokove pravice, ki ne sme ostati brezzobi tiger. Beri dalje