SLOGA zaposli 2 strokovna sodelavca ali sodelavki za področje komuniciranja oziroma dela z javnostmi. RAZPIS JE PODALJŠAN DO 6. NOVEMBRA!

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, razpisuje dve delovni mesti strokovne sodelavke ali sodelavca za komuniciranje oz. delo z javnostmi (A in B), na dveh projektih, ki jih sofinancira Evropska komisija. Zaposlitvi sta za določen čas (do konca februarja 2022), s čimprejšnjim pričetkom (po dogovoru), s 40-urnim delovnikom, v Ljubljani, v kolektivu petih posameznic ter posameznikov, ki verjamemo v spreminjanje sveta na bolje. Beri dalje

Peticija za javno poročanje po državah

Ekbilib inštitut sporoča, da so v Nemčiji zagovorniki davčne pravičnosti danes objavili peticijo za javno poročanje multinacionalk po državah. Zbrani podpisi bodo že naslednji teden predani nemški vladi, ki trenutno predseduje Svetu EU. Nemčija lahko predlog direktive da v glasovanje Svetu EU, a tega še ni naredila. 

Beri dalje

Konferenca o novih izzivih in perspektivah odprtega učenja in izobraževanja na daljavo

Andragoški center Slovenije obvešča, da bo konferenca z naslovom Open Classroom Conference 2020 »Open and Distance Education: New challenges and Perspectives« potekala med 6. in 8. novembrom 2020.

Beri dalje

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2020

Andragoški center Slovenije, da bo Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) potekal 17. in 18. novembra na spletu. LPoIP je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi izobraževanja odraslih. Obenem opozarja na skupne izzive našega področja dela.

Beri dalje

Publikacija “Odgovor na sovražni govor na spletu”

Mirovni inštitut je v okviru projekta »(Od)govor – Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu«, skupaj s partnerskimi organizacijami izdal publikacije s predstavitvami dobrih praks zoperstavljanja sovražnem govoru na spletu v drugih evropskih državah ali čezmejno, na evropski ravni. Beri dalje

Glas vpijočega v stiski: poziv, da nikogar ne pustimo ob strani. Objava AidWatch poročila civilne družbe o evropski uradni razvojni pomoči 2020

Senčno poročilo o spoštovanju danih zavez evropskih držav na področju uradne razvojne pomoči in financiranju globalnega razvoja je objavljeno. Poročilo AidWatch 2020 je pripravilo Evropsko združenje nevladnih organizacij za razvoj CONCORD, pri njegovi pripravi pa je sodelovala tudi SLOGA, platforma nevladnih organizacijza razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Letno senčno poročilo, ki ga združenje pripravlja že od leta 2005, preverja izvajanje in oblikuje priporočila glede kakovosti ter količine uradne razvojne pomoči (URP), ki jo države članice EU in Evropska komisija namenjajo državam globalnega juga. Beri dalje

Slovenski 15-letniki so skupaj s sovrstniki iz 66 držav v raziskavi PISA 2018 ocenjevali lastno globalno kompetentnost

Mednarodne primerjave odgovorov slovenskih 15-letnikov na vprašanja v vprašalniku, objavljene v publikaciji Globalne kompetence učencev in učenk v raziskavi PISA 2018, kažejo, da v primerjavi z vrstniki iz držav Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v povprečju poročajo o podobnem zavedanju o različnih globalnih vprašanjih, spoštovanju ljudi iz drugih kultur, podobni ravni spretnosti razumevanja perspektive drugih in spretnosti miselnega prilagajanja v novih okoliščinah. Poleg tega pa v primerjavi z učenci iz držav OECD v povprečju poročajo o nižji zaznani samoučinkovitosti pri pojasnjevanju globalnih vprašanj, slabšem zanimanju za spoznavanje drugih kultur, manj pozitivnem odnosu do priseljencev, slabši spretnosti medkulturnega komuniciranja in slabši odzivnosti na različna globalna vprašanja. Slovenski 15-letniki so poročali tudi o manj pogosti vključenosti v posamezne aktivnosti, povezane z globalnim učenjem v šoli, v primerjavi z učenci iz držav OECD pa so poročali tudi o večji prisotnosti diskriminatornega vedenja učiteljev do učencev iz drugih kultur. 

Beri dalje

Državljanski prostor – izkušnje nevladnih organizacij v letu 2019

Novo poročilo Agencije Evropske unije (EU) za temeljne pravice (Fundamental Rights Agency – FRA) predstavlja ključne ugotovitve drugega posvetovanja agencije FRA v okviru njene Platforme za temeljne pravice (Fundamental Rights Platform – FRP), ki se osredotoča na izkušnje organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic.  Beri dalje

Priročnik o uporabi zakonodaje EU pri zaščiti prostora civilne družb

Priročnik organizacijam civilne družbe ponuja praktična navodila, kako na podlagi zakonodaje Evropske unije (EU) zagovarjati in uporabljati pravna sredstva za zaščito svojih pravic ter prostora civilne družbe. Beri dalje

Trajnostna mobilnost v Bohinju v videu

Ali veste, da v Sloveniji obstajajo občine, ki poznajo odgovor na to, kako spodbuditi trajnostno mobilnost – tako, s katero lahko naši kraji postanejo prijetnejši za bivanje ter privlačnejši za obiskovalce? Beri dalje