rsz_pravicna_trgovina_3muhe

Pravična trgovina

Program pravične trgovine je namenjen predvsem osveščanju, izobraževanju in promociji ideje pravične trgovine. Na osnovnih in srednjih šolah izvajamo delavnice, preko katerih učenci in dijaki spoznajo glavne razlike med prevladujočim sistemom trgovanja in pravično trgovino. Sodelujemo pa tudi pri različnih javnih dogodkih, kot so na primer Srečanja s pravično kavo in vsakoletni dogodki ob rojstnem dnevu pravične trgovine v Sloveniji. Humanitas je začetnik koncepta pravične trgovine v Sloveniji in soustanovitelj trgovine 3MUHE v Ljubljani.

humanitas

Botrstvo

Program botrstva je namenjen sponzoriranju otrok v Burkini Faso, Gani in Keniji, pa tudi v Sloveniji (v sodelovanju s šolami). Gre za obliko pomoči, namenjene spodbujanju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja otrok ter neposrednemu razvoju lokalne skupnosti. Botri lahko z mesečnimi prispevki pomagajo dokončati šolanje posameznemu otroku, pri čemer del tega zneska namenimo skupnostnim projektom, kot so na primer izgradnja knjižnice in drugih potrebnih objektov, organizacija zdravniških pregledov, program dodatnega prehranjevanja ali inštrukcije.

 

rsz_burkinafaso_delavnica_2

Razvojno sodelovanje

Osredotočamo se na razvojne projekte, ki so namenjeni družbenemu in ekonomskemu opolnomočenju žensk, mladih in lokalnih skupnosti, spodbujanju izobraževanja otrok, osveščanju o človekovih pravicah ter povezovanju s pravično trgovino in odgovornim turizmom. Dejavnosti na tem področju povezujemo tudi s programom botrstva, predvsem z vidika razvoja lokalne skupnosti. Razvojne projekte izvajamo v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji v zahodnoafriških državah (Burkina Faso, Gana).

rsz_gu_hisa_svetov_dogodek

Globalno učenje

V okviru Hiše svetov izvajamo raznolike aktivnosti, ki se tematsko in metodološko navezujejo na koncept globalnega učenja. Hiša svetov je program ozaveščanja in izobraževanja, ki spodbuja solidarno, pravično in odgovorno delovanje človeka v svetu.

Aktivnosti, ki jih program združuje so :

  • Specializirana knjižnica z raznovrstnim gradivom na teme globalnega učenja, ki se nahaja v pritličju Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani.
  • Delavnice in seminarji za različne ciljne skupine, s poudarkom na učencih, dijakih in učiteljih.
  • Javni dogodki kot so konference in okrogle mize, Šola pod soncem, interaktivne razstave in razstave plakatov, predvajanje družbeno angažiranih filmov ipd.
  • Razvijanje promocijskega in izobraževalnega gradiva (delavnice, priročniki) s področja globalnega učenja.