Slovenska_filantropija_logo

Povabilo k Dnevu za spremembe 2016

Slovenska filantropija vabi k vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. Tako Slovenska filantropija že vse od leta 2010 v začetku pomladi prebivalce Slovenije povabi, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se lotevamo konkretnih dejanj, s katerimi izboljšujemo življenje v svojem okolju in v širši družbi. Letošnji Dan za spremembe bo potekal pod sloganom Dan za spoštovanje v soboto, 2. aprila 2016.

Beri dalje

rsz_globalno_učenje_-_izvedba_teka_podnebne_solidarnosti_po_šolah_in_vrtcih_karitas

Globalno učenje

rsz_globalno_učenje_-_izvedba_teka_podnebne_solidarnosti_po_šolah_in_vrtcih_karitasSlovenska karitas od leta 2005 dalje preko izvedbe različnih aktivnosti v okviru mednarodnih in drugih projektov globalnega učenja na teme, kot so podnebne spremembe, HIV/AIDS, lakota idr. po slovenskih šolah in vrtcih prispeva k razumevanju globalnih problematik in soodvisnosti ter k večji solidarnosti in podpori mednarodnega razvojnega sodelovanja v Sloveniji.

Gradnja vodnjakov za zdravstveni center v Ruzo v Burundiju

Mednarodno razvojno sodelovanje

Slovenska karitas v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja podpira daljnoročne razvojne projekte in programe v podsaharski Afriki in v JV Evropi.
V posameznih državah podsaharske Afrike (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Madagaskar, Malavi, Zambija idr.) z vzajemnim sodelovanjem s slovenskimi misijonarji, ki delujejo tam že desetletja in dobro poznajo lokalne razmere in potrebe prebivalstva, Slovenska karitas od leta 2006 podpira projekte razvojnega sodelovanja s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva. V zadnjih devetih letih je Karitas preko dobrodelne akcije Za srce Afrike in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča Slovenije zgradila, obnovila in/ali opremila 5 šol in vrtec, 8 večjih vodnjakov, 3 zdravstvene centre in 2 porodnišnici ter podrla dodatno usposabljanje zdravstvenega kadra in zdravstveno vzgoja za prebivalstvo kot preventivo pred različnimi boleznimi. Preko programa Z delom do dostojnega življenja in mesečnih darovalcev iz Slovenije pa je 279 staršev iz revnih družin v Ruandi, Burundiju, CAR in Madagaskarju dobilo priložnost za delo in plačilo zanj s čimer dostojnejše lahko preživijo svoje družinske člane. Podprti projekti dnevno lajšajo življenje preko 200.000 prebivalcem v Afriki.

V posameznih državah na območju JV Evrope (Makedonija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Albanija) Slovenska karitas od leta 1993 dalje predvsem v sodelovanju z lokalnimi Karitas in misijonarkami v Albaniji, podpira humanitarno-razvojne projekte namenjene pomoči družinam, otrokom in starejšim v stiski ter tudi ljudem s posebnimi potrebam. Ob tem pomaga ljudem v paketih s hrano in drugimi življenjskimi potrebščinami, podpira socialne programe za otroke in starejše, podpira obnovo različnih javnih zgradb ter družinskih hiš. Slovenska karitas izvaja tudi večletne projekte razvojnega sodelovanja s področja varovanja okolja, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva v Srbiji ter psihosocialne pomoči otrokom in ženskam v Bosni in Hercegovini, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS. V Albaniji preko programa Z delom do dostojnega življenja podpira tudi 12 brezposelnih mater, ki z delom in zaslužkom lahko sedaj dostojnejše preživijo svoje družine.

humanitrana pomoč Karitas_Sirija

Mednarodna humanitarna pomoč

V sklopu mednarodne humanitarne pomoči se Slovenska karitas odziva na vse večje katastrofe po svetu z organizacijo dobrodelnih akcij za prvo pomoč prizadetim ljudem in pomoč pri obnovi po katastrofi, ki je realizirana v sodelovanju s Caritas Internationalis in lokalno Caritas, kjer se je katastrofa zgodila. V zadnji letih se je Slovenska karitas odzvala na sledeče večji katastrofe po svetu: ob tsunamiju na Šrilanki, konfliktu v Darfurju, potresu na Haiti, suši v državah Afriškega roga, tajfunu na Filipinih, poplavah v Srbiji in BiH, konfliktu v Siriji in Iraku.

EKVILIB Institut logo

Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori

Cilj projekta »Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije – Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije in Vlada Republike Slovenije, je zvišati raven prepoznavnosti pomena naslavljanja področja pravic žensk in neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori. Za dosego tega cilja se v okviru projekta vzpostavlja in usposablja mreža strokovnjakov za nadaljnja usposabljanja in svetovanje na področju pravic žensk in enakopravnosti spolov, vključuje vprašanja ne/enakopravnosti spolov in pravic žensk v javni diskurz z organizacijo različnih dogodkov in s tesnim sodelovanjem z novinarji, med drugim tudi s pripravo smernic za novinarje, ter pripravlja strokovna izhodišča in zagovorniške aktivnosti za izboljšanje sistemskega okvirja ter sprejetje Nacionalnega Akcijskega Načrta RS 1325 v Črni gori.

Več na: http://ekvilib.org/sl/razvojno-sodelovanje/crna-gora/cas-je-za-pravice-zensk.

 

druzini prijazno-osnovni brez

Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat je dolgoročen svetovalni postopek, ki zagotavlja pozitivne učinke, ki segajo preko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, in odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke za družbo. Ekvilib Inštitut vabi vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje. Več na: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/.

logo projekt TAX

Beg kapitala

Cilj projekta je seznaniti javnost v državah EU o učinkih nezakonitega bega kapitala za doseganje razvojnih ciljev tisočletja, z namenom pridobitve politične podpore na nacionalni in EU ravni za večjo usklajenost politik EU z razvojnimi cilji. To je mogoče doseči z razkrinkanjem povezav med trgovinskimi in investicijskimi politikami EU, korporativnega odnosa EU in nezakonitim begom kapitala multinacionalk. Projekt spodbuja kritično mišljenje civilne družbe, nevladnih organizacij, oblikovalcev javnih politik in medijev o nezakonitem begu kapitala in poziva k sklenitvi bolj odgovornih, trgovinsko pravičnejših sporazumov med državami članicami EU in državami v razvoju, k bolj odgovornemu finančnemu poslovanju multinacionalk v državah v razvoju ter k okrepitvi skladnosti politik za razvoj, ki bi učinkovito reševale ta problem. Projekt financira Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje, Evropske komisije in Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več na: http://ekvilib.org/sl/beg-kapitala

humanitas

Človekove pravice

Aktivnosti društva so usmerjene v promocijo in spodbujanje uresničevanja človekovih pravic in enakih možnosti za vse ljudi, zavzemamo pa se tudi za bolj pravične in trajnostno naravnane politike tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Projekti, ki jih izvajamo na področju globalnega učenja in razvojnega sodelovanja, temeljijo na človekovih pravicah, saj na ta način lahko prispevamo k doseganju družbenih in sistemskih sprememb na lokalni in globalni ravni.