EKVILIB Institut logo

Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori

Cilj projekta »Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije – Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije in Vlada Republike Slovenije, je zvišati raven prepoznavnosti pomena naslavljanja področja pravic žensk in neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori. Za dosego tega cilja se v okviru projekta vzpostavlja in usposablja mreža strokovnjakov za nadaljnja usposabljanja in svetovanje na področju pravic žensk in enakopravnosti spolov, vključuje vprašanja ne/enakopravnosti spolov in pravic žensk v javni diskurz z organizacijo različnih dogodkov in s tesnim sodelovanjem z novinarji, med drugim tudi s pripravo smernic za novinarje, ter pripravlja strokovna izhodišča in zagovorniške aktivnosti za izboljšanje sistemskega okvirja ter sprejetje Nacionalnega Akcijskega Načrta RS 1325 v Črni gori.

Več na: http://ekvilib.org/sl/razvojno-sodelovanje/crna-gora/cas-je-za-pravice-zensk.

 

druzini prijazno-osnovni brez

Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat je dolgoročen svetovalni postopek, ki zagotavlja pozitivne učinke, ki segajo preko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, in odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke za družbo. Ekvilib Inštitut vabi vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje. Več na: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/.

logo projekt TAX

Beg kapitala

Cilj projekta je seznaniti javnost v državah EU o učinkih nezakonitega bega kapitala za doseganje razvojnih ciljev tisočletja, z namenom pridobitve politične podpore na nacionalni in EU ravni za večjo usklajenost politik EU z razvojnimi cilji. To je mogoče doseči z razkrinkanjem povezav med trgovinskimi in investicijskimi politikami EU, korporativnega odnosa EU in nezakonitim begom kapitala multinacionalk. Projekt spodbuja kritično mišljenje civilne družbe, nevladnih organizacij, oblikovalcev javnih politik in medijev o nezakonitem begu kapitala in poziva k sklenitvi bolj odgovornih, trgovinsko pravičnejših sporazumov med državami članicami EU in državami v razvoju, k bolj odgovornemu finančnemu poslovanju multinacionalk v državah v razvoju ter k okrepitvi skladnosti politik za razvoj, ki bi učinkovito reševale ta problem. Projekt financira Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje, Evropske komisije in Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več na: http://ekvilib.org/sl/beg-kapitala

humanitas

Človekove pravice

Aktivnosti društva so usmerjene v promocijo in spodbujanje uresničevanja človekovih pravic in enakih možnosti za vse ljudi, zavzemamo pa se tudi za bolj pravične in trajnostno naravnane politike tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Projekti, ki jih izvajamo na področju globalnega učenja in razvojnega sodelovanja, temeljijo na človekovih pravicah, saj na ta način lahko prispevamo k doseganju družbenih in sistemskih sprememb na lokalni in globalni ravni.

rsz_pravicna_trgovina_3muhe

Pravična trgovina

Program pravične trgovine je namenjen predvsem osveščanju, izobraževanju in promociji ideje pravične trgovine. Na osnovnih in srednjih šolah izvajamo delavnice, preko katerih učenci in dijaki spoznajo glavne razlike med prevladujočim sistemom trgovanja in pravično trgovino. Sodelujemo pa tudi pri različnih javnih dogodkih, kot so na primer Srečanja s pravično kavo in vsakoletni dogodki ob rojstnem dnevu pravične trgovine v Sloveniji. Humanitas je začetnik koncepta pravične trgovine v Sloveniji in soustanovitelj trgovine 3MUHE v Ljubljani.

humanitas

Botrstvo

Program botrstva je namenjen sponzoriranju otrok v Burkini Faso, Gani in Keniji, pa tudi v Sloveniji (v sodelovanju s šolami). Gre za obliko pomoči, namenjene spodbujanju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja otrok ter neposrednemu razvoju lokalne skupnosti. Botri lahko z mesečnimi prispevki pomagajo dokončati šolanje posameznemu otroku, pri čemer del tega zneska namenimo skupnostnim projektom, kot so na primer izgradnja knjižnice in drugih potrebnih objektov, organizacija zdravniških pregledov, program dodatnega prehranjevanja ali inštrukcije.

 

rsz_burkinafaso_delavnica_2

Razvojno sodelovanje

Osredotočamo se na razvojne projekte, ki so namenjeni družbenemu in ekonomskemu opolnomočenju žensk, mladih in lokalnih skupnosti, spodbujanju izobraževanja otrok, osveščanju o človekovih pravicah ter povezovanju s pravično trgovino in odgovornim turizmom. Dejavnosti na tem področju povezujemo tudi s programom botrstva, predvsem z vidika razvoja lokalne skupnosti. Razvojne projekte izvajamo v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji v zahodnoafriških državah (Burkina Faso, Gana).

rsz_gu_hisa_svetov_dogodek

Globalno učenje

V okviru Hiše svetov izvajamo raznolike aktivnosti, ki se tematsko in metodološko navezujejo na koncept globalnega učenja. Hiša svetov je program ozaveščanja in izobraževanja, ki spodbuja solidarno, pravično in odgovorno delovanje človeka v svetu.

Aktivnosti, ki jih program združuje so :

  • Specializirana knjižnica z raznovrstnim gradivom na teme globalnega učenja, ki se nahaja v pritličju Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani.
  • Delavnice in seminarji za različne ciljne skupine, s poudarkom na učencih, dijakih in učiteljih.
  • Javni dogodki kot so konference in okrogle mize, Šola pod soncem, interaktivne razstave in razstave plakatov, predvajanje družbeno angažiranih filmov ipd.
  • Razvijanje promocijskega in izobraževalnega gradiva (delavnice, priročniki) s področja globalnega učenja.