Entries by platforma Sloga

Goran in Zoran Dragić postala ambasadorja evropskega leta za razvoj 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve ponosno oznanja, da sta ambasadorja evropskega leta za razvoj 2015 (ELR2015) postala Goran in Zoran Dragić. V košarkarskih reprezentantih Republike Slovenije in igralcih košarke v NBA (ameriška profesionalna košarkarska liga) je ministrstvo prepoznalo osebi z ugledom, čutom za solidarnost, izkazanim osebnim interesom pri družbenem udejstvovanju in pozitivnimi referencami za opravljanje vloge […]

Globalno učenje

Slovenska karitas od leta 2005 dalje preko izvedbe različnih aktivnosti v okviru mednarodnih in drugih projektov globalnega učenja na teme, kot so podnebne spremembe, HIV/AIDS, lakota idr. po slovenskih šolah in vrtcih prispeva k razumevanju globalnih problematik in soodvisnosti ter k večji solidarnosti in podpori mednarodnega razvojnega sodelovanja v Sloveniji.

Mednarodno razvojno sodelovanje

Slovenska karitas v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja podpira daljnoročne razvojne projekte in programe v podsaharski Afriki in v JV Evropi. V posameznih državah podsaharske Afrike (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Madagaskar, Malavi, Zambija idr.) z vzajemnim sodelovanjem s slovenskimi misijonarji, ki delujejo tam že desetletja in dobro poznajo lokalne razmere in potrebe prebivalstva, Slovenska karitas od […]

Mednarodna humanitarna pomoč

V sklopu mednarodne humanitarne pomoči se Slovenska karitas odziva na vse večje katastrofe po svetu z organizacijo dobrodelnih akcij za prvo pomoč prizadetim ljudem in pomoč pri obnovi po katastrofi, ki je realizirana v sodelovanju s Caritas Internationalis in lokalno Caritas, kjer se je katastrofa zgodila. V zadnji letih se je Slovenska karitas odzvala na […]

Konferenca »Equality for all!«

European network on religion and belief (ENORB) in International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association (ILGA) Europe sta 26. in 27. marca 2015 organizirala Equality for all! Dogodka se je udeležilo 57 predstavnikov nacionalnih teles Evropske unije, ki skrbijo za enake možnosti, predstavnikov nekaterih verskih skupnosti in predstavnikov Evropske mreže ILGA.

Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori

Cilj projekta »Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije – Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije in Vlada Republike Slovenije, je zvišati raven prepoznavnosti pomena naslavljanja področja pravic žensk in neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori. Za dosego tega […]

Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat je dolgoročen svetovalni postopek, ki zagotavlja pozitivne učinke, ki segajo preko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, in odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke […]

Beg kapitala

Cilj projekta je seznaniti javnost v državah EU o učinkih nezakonitega bega kapitala za doseganje razvojnih ciljev tisočletja, z namenom pridobitve politične podpore na nacionalni in EU ravni za večjo usklajenost politik EU z razvojnimi cilji. To je mogoče doseči z razkrinkanjem povezav med trgovinskimi in investicijskimi politikami EU, korporativnega odnosa EU in nezakonitim begom […]