Entries by Sloga platforma

Posebna evidenca za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah

MZZ je vzpostavilo posebno evidenco za vse zainteresirane posameznike za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih na prednostnih področjih slovenske zunanje politike, ki so: mir in varnost, človekove pravice, mednarodno pravo, razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč ter okoljska vprašanja. Z omenjeno evidenco se ustvarja nabor primernih strokovnih kadrov, ki jih Slovenija lahko […]

Spletna anketa o sprejemnem sistemu migrantov v Sloveniji

Izobraževalni center Geoss d.o.o. skupaj z organizacijami iz Italije, Portugalske in Hrvaške sodeluje v mednarodnem projektu ISLA – Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities, ki je financiran iz programa Evropa za državljane. S sodelovanjem v kratki spletni anketi boste pripomogli k iskanju novih […]

Priročnik Nič o nas brez nas izdan

Kot rezultat projekta Youth Workers Academy z namenom vključevanja deprivilegiranih mladih v aktivno družbo ter krepitve kompetentnosti mladinskih delavcev je nastal priročnik »Nič o nas brez nas« za izvajanje delavnic z mladimi. Priročnik temelji na metodah mladinskega dela ter neformalnega učenja in predstavlja orodje za kvalitetno mladinsko delo, kar je prispevek k razvoju mladinskega sektorja […]

Priporočila v 11 tematskih sklopih: Evropski cilji mladih

Iz Zavoda Movit obveščajo, da so bila na drugi evropski mladinski konferenci v okviru aktualnega cikla strukturiranega dialoga na temo “Mladi v Evropi – Kaj prihaja?”, ki je potekala od 17. do 19. aprila 2018 v Sofiji, na podlagi posvetovanj, izvedenih z več kot 50.000 mladimi, zbrana priporočila v 11 tematskih sklopih – Evropski cilji […]

Razmišljanje: Kaj je dom?

V teh dneh se na Slovenski karitas, kjer sem zaposlena, veliko sprašujemo Kaj nam pomeni dom? Zakaj? V sklopu triletnega mednarodnega projekta ozaveščanja MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga sofinancirata Evropska Unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, skupaj z 11 EU partnerji začenjamo z dvomesečno akcijo ozaveščanja #whatishome, ki bo potekala na socialnih omrežjih in […]

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017

Vlada Republike Slovenije se je 11. 7. 2018 seznanila z že sedmim Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017. Skupaj je bilo opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 94.786.789 evrov, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji. 

Raziskovanje novih poti politik – poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2018

Ključno sporočilo poročila o trajnostnem razvoju za leto 2018 je, da svet zaostaja pri doseganju trajnostnega razvoja; potrebne so temeljite spremembe politik za spodbuditev preobrazbenega potenciala ciljev trajnostnega razvoja. Poročilo o trajnostnem razvoju je najbolj celovita neodvisna ocena izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj. Poročilo je bilo izdano ob pričetku Političnega foruma Združenih narodov (ZN) […]