Entries by Sloga platforma

Dosežen napredek pri zmanjšanju toplogrednih plinov

Evropski statistični urad Eurostat je objavil poročilo o doseganju ciljev strategije EU za delovna mesta in rast Evropa 2020, ki jo je Evropski svet sprejel junija 2010. Od leta 2008 je bil narejen velik napredek na področju podnebnih sprememb in energetike, zlasti pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in porabi energije ter povečanju uporabe obnovljivih virov energije. 

Povečano število prebivalcev EU posledica migracij

11. julija je svetovni dan prebivalstva. Namenjen je globljemu razmisleku o pomembnih vprašanjih, povezanih s prebivalstvom, in opozarjanju na ta vprašanja. Na Zemlji nas je trenutno 7,4 milijarde, Slovencev pa je bilo na 1. januar letošnjega leta 2.065.895. Tako kot po svetu, pa je tudi pri nas prebivalstvo poseljeno zelo neenakomerno – največja gostota prebivalstva […]

Slovenija 9. na SDG Indexu

Slovenija je pri izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja na visokem devetem mestu med 157 državami. V poročilu SDG Index o izpolnjevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki sta ga opravila Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Bertelsmann Stiftung, so za skupno uvrstitev Slovenije opravili ocene 97 indikatorjev, ki pokrivajo vsa področja sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja.

Akcija za trajnostni razvoj

V Združenih narodih države, nevladne organizacije in ključni deležniki o izvajanju Agende 2030 na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni. Soodvisnost sveta je soočena z izzivi podnebnih sprememb, revščine in lakote, množičnih migracij, krepitvi neenakosti in nepravičnosti na globalni ravni. Hkrati se države in civilna družba odzivajo s celo vrsto ukrepov, od preprečevanja do socialnih […]

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Slovenijo poziva k odpravi azilnih zaostankov in krepitvi zaščite migrantskih otrok

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks je danes predstavil poročilo o obisku v Sloveniji, kjer se je mudil marca letos, in Slovenijo pozval k ustreznejši zaščiti prosilcev za azil ter beguncev, Romov in izbrisanih. Na azilne zaostanke nevladne organizacije, med njimi tudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, opozarjajo od začetka leta: predolgi […]

Slovenija kot odgovoren globalni državljan

Malo manj kot dve leti po podpisu Agende 2030 za trajnostni razvoj, globalnega dogovora o skupnih ciljih trajnostnega razvoja o ukrepih za izkoreninjenje revščine in lakote ter ohranitev planeta, je Republika Slovenija danes objavila posebno, prostovoljno Poročilo Republike Slovenije o izvajanju Agende 2030 za obravnavo v Združenih narodih.  V poročilu se je Vlada Republike Slovenije javno zavezala, da […]

Prihodnost migracij in pomen integracije v očeh OECD

OECD je objavil novo poročilo o stanju mednarodnih migracij s pogledom v prihodnost (International migration outlook 2017). Publikacija, dostopna na spletu, prinaša celovit pregled dogajanja na področju selitev, mednarodne zaščite in azila v državah članicah OECD tj. najbogatejših držav na svetu. Integracija je osrednja tema poročila.