Entries by Sloga platforma

Problema lažnih novic se bo lotila tudi Evropska komisija

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o lažnih novicah in dezinformiranju na spletu ter napovedala ustanovitev strokovne skupine na visoki ravni, v kateri bodo zastopani akademski krogi, spletne platforme, informativni mediji in organizacije civilne družbe. Delo strokovne skupine na visoki ravni in izsledki javnega posvetovanja bodo prispevali k oblikovanju strategije EU zoper širjenje lažnih novic, ki bo predstavljena naslednje leto spomladi.

Glasniki strpnosti – gremo naprej

V sklopu projekta Glasniki strpnosti, ki ga je sofinanciral Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etičnih skupin, beguncev in migrantov (več o tem na njihovi spletni strani), smo izvedli vrsto dogodkov za podporo uporabi in rabi posebnih kart “Več kot ena zgodba”. Karte so razvili v švedski […]

Aktivne državljanke in državljani v podporo novinarjem

SPOROČILO ZA JAVNOST Ob mednarodnem dnevu za odpravo nekaznovanja kaznivih dejanj zoper novinarje, 2. novembru 2017: V preteklem desetletju je umrlo skoraj tisoč novinark in novinarjev. Samo zato, ker so opravljali svoje delo: odkrivanje in razkrivanje najhujših oblik korupcije, ki zastruplja medčloveška razmerja in uničuje pogoje solidarnosti ter strpnosti. S pojavom socialnih omrežij in ustvarjanja “novic […]

24. oktober – dan Organizacije združenih narodov

 Dan Organizacije združenih narodov (OZN) obeležujemo 24. okrtobra. Mineva namreč 72 let, odkar je leta 1945 v veljavo stopila Ustanovna listina OZN, ki opredeljuje cilje in načela svetovne organizacije ter poudarja miroljubno reševanje sporov in spoštovanje mednarodnega prava kot temeljni vrednoti mednarodnega miru in varnosti.

Na rednem sestanku CONCORD stičišča predvsem o poročilu AidWatch

Prejšnji teden je potekal sestanek stičišča HUB 2 pri evropski mreži CONCORD, v okviru katerega je bilo pripravljeno letošnje Aidwatch poročilo. Na drugem delu sestanka je bil poudarek na vlogi zasebnega sektorja, pri čemer se v okviru CONCORD poskuša loviti korak pri zagotavljanju standardov na področju vstopanja novih akterjev in njihovega spoštovanja pristopa temelječega na človekovih pravicah (HRBA). 

Priporočila civilne družbe o enakosti spolov v razvoju

V drugi polovici septembra je v sodelovanju FER, Ženskega lobija, Evropske mreže za enakost spolov, Društva za nenasilno komunikacijo, Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilje ter Zveze svobodnih sindikatov Slovenija potekala delavnica o enakosti spolov v razvoju. Na delavnici in v obdobju po njej so oblikovali priporočila glede prihodnjega delovanja Slovenije […]

Evropska investicijska banka mora nasloviti izzive transparentnosti in odgovornosti poslovanja

Na okrogli mizi »Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki (EIB)« predstavniki civilne družbe in vlade razpravljali o predlogih, kako zagotoviti, da bo javni denar v EIB porabljen transparentno in odgovorno. V zadnjih letih je namreč banka povečala svoj makroekonomski vpliv, tako da je nujno potrebno vpeljati mehanizme, ki bodo odgovornost spodbujali in zagotavljali […]

18. oktober – evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je 18. oktober razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, da bi okrepila zavedanje o pojavu, pri katerem so žrtvam grobo kršene človekove pravice. V Sloveniji ta dan obeležujemo z dvema projektoma, ki se vsebinsko osredotočata na trgovino z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Cilj preventivnih aktivnosti je […]