Entries by

Ozaveščevalni video o planetu in globalnih ciljih za otroke

17 ciljev trajnostnega razvoja je razdeljenih na pet sklopov: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo. Da jih bomo lahko uresničili, je potrebno, da jih dobro poznamo tako mlajši kot starejši. Platforma SLOGA je zato združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop planet z naslovom Kaj lahko storim za […]

Globalno izobraževanje skozi medkulturno prizmo

Kompetence so sestavljene iz odnosa, spretnosti in znanja. Zato razvoj globalnih kompetenc z globalnim izobraževanjem ne zahteva le informacij, temveč tudi etnorelativni odnos z medkulturnimi veščinami. To je zato, da se s svetom povežemo z medkulturno občutljivim pristopom. Glede na Bennettovo lestvico medkulturne občutljivosti je prva stopnja medkulturne občutljivosti zanikanje. V fazi zanikanja primanjkuje znanja […]

Humanitarno-razvojno-mirovno povezovanje

Na dogodku bodo predstavniki GD DEVCO, GD ECHO in ESZD predstavili in razpravljali o poročilu ETTF (European think tanks group) »EU humanitarian aid: Caught between nexus and independence«. Publikacija analizira aktualna vprašanja o humanitarni pomoči Evropske unije s posebnim poudarkom humanitarno-razvojno-mirovnem povezovanju (humanitarian-development-peace nexus oziroma HDP nexus).

Tri delavnice za skladno Evropo za trajnostni razvoj – dostojno delo, NDICI, podnebne finance

Vabljeni k udeležbi na delavnicah na temo dostojnega dela o izzivih novega enotnega Instrumenta za sosedstvo, razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) v večletnem finančnem okvirju EU ter o podnebnih financah in razvoj. Delavnice organizirata češka platforma razvojnih organizacij FORS in NaZemi v sklopu projekta “Skladna Evropa za trajnostni razvoj”.